Głombiowski - Gołębiowski z rejonu Kaszub

Pedigree map of Urszula Kwidzyńska


0 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
9 individuals are missing birthplace map coordinates: Urszula Kwidzyńska, Emil Kwidzyński, Klara Głombiowska, Ignacy Głombiowski, Rozalia Czoska, Jan Głombiowski, Barbara Labun, Jakub Czoska, Zuzanna Borchardt.