Głombiowski - Gołębiowski z rejonu Kaszub

Pedigree map of Jakub Filip Głombiowski


0 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
7 individuals are missing birthplace map coordinates: Jakub Filip Głombiowski, Marcin Głombiowski, Konstancja Kowalska, Wojciech Głombiowski, Justyna , Stanisław Głombiowski, Małgorzata .