Głombiowski - Gołębiowski z rejonu Kaszub

Pedigree map of Wanda Głombiowska


0 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
9 individuals are missing birthplace map coordinates: Wanda Głombiowska, Jan Głombiowski, Cecylia Wiczling, Jan Głombiowski, Rozalia Grzenia, Józef Głombiowski, Konstancja Klawińska, Franciszek Grzenia, Józefina Hinz.